:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นาย เพชรรัตน์ พรหมเทพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทร. 080-0335326
นาย จิตรพงษ์ วงศ์ยั่งยืนกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทร. 061-3137858
นายพิษณุ วงศ์ราษฎร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทร. 085-7223007
นายกฤติพงศ์ แซ่เต็ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทร. 084-4577762