:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th

ชื่อ: ปะระกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น

6 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_221_35_5_635.pdf