:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงออกเพื่อระงับเหตุไฟไหม้ เนื่องจากได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บริเวณข้างทางบ้านสบสา

14 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร