:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th

ชื่อ: จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 6 ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำเพื่อบริการด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนตำบลร่มเย็น

23 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร