:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th

ชื่อ: เวทีประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

1 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร